Tijana Đugumović

Tijana je angažovana na poziciji poreskog savetnika u kompaniji LeitnerLeitner Srbija i pruža usluge iz različitih oblasti poslovnog i poreskog savetovanja. Završila je master studije iz poslovne ekonomije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Ima preko 7 godina profesionalnog iskustva u finansijskom poslovanju od kojih je poslednje četiri provela aktivno kao poreski konsultant u Srbiji. Njene oblasti angažovanja su međunarodno poresko pravo, sa akcentom na regulative u Srbiji i Bosni i Hercegovini, direktni porezi, uključujući savetovanje u vezi poreskih obaveza stranih državljana, PDV, kao i poslovno savetovanje srednjih i malih pravnih lica.

Tečno govori engleski, španski i srpski jezik.

© Forum Media d.o.o. | 2018