Tatjana Stanić

Tatjana Stanić, samostalni savetnik u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija. Stručnjak za oblast porekla robe sa radnim iskustvom dužim od 11 godina. Autor članaka i komentara u stručnim časopisima i publikacijama i dugogodišnji predavač u toj oblasti. Dipl. ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u privredi (1991–2004) i završenom specijalizacijom u vezi sa evropskim integracijama na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018