Tamara Simić-Đuranović

Diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. na smeru Planiranje i izgradnja naselja. Nakon pripravničkog staža u kompaniji Mašinoprojekt, svoju karijeru nastavlja u investicionom sektoru Procredit Banke i Piraeus Real Estate gde između ostalog i stiče osnovna znanja u Facility Management oblasti koja potom nadograđuje kroz dugogodišnji rad u internacionalnim kompanijama specijalizovanim za poslovanje u upravljanju i održavanju objekata i sertifikacije objekata po sistemima zelene gradnje. 2014. sudski veštak građevinske struke za oblast procene vrednosti nepokretnosti, 2015. licencirani posrednik za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti. U kompaniji Strabag d.o.o., vodećoj kompaniji u Srbiji koja posluje u građevinskoj industriji sa jednakim uspehom kao i u svetu, radi od 2018. kao tehnički rukovodilac grupe Property and Facility Services. Raspolaže velikim praktičnim iskustvom u definisanju i implementaciji Facility Management koncepta, uzimajući u obzir potrebe vlasnika, korisnika i održivosti samog objekta.

© Forum Media d.o.o. | 2018