Svetlana Sarafijanović

EMBA, Dipl.ekonomista, Poslovni i poreski konsultant, sa ekspertizom u finansijama, porezima (na dobit, imovinu i dohodak građana) i računovodstvu.
Poseduje:

  • Sertifikat ovlašćenog računovođe,
  • Sertifikat o specijalističkoj obuci za poresko savetovanje
  • Položene specijalističke studije za izradu transfernih cena na Pravnom fakultetu u Beogradu

Ima 25 godina uskustva u privredi:

  • Poslovni konsultant SIGMA SOLUTION
  • CFO i šef računovodstva u kompanijama Kartonval i Karteks.
  • CEO računovodstvene firme Lamar
  • vlasnik računovodstvene agencije Aktiva

© Forum Media d.o.o. | 2018