Svetlana Marinković

Svetlana Marinković je diplomirala prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i masterirala na imovinko-pravnom modulu II.

Položila je pravosudni ispit i sertifikovani je službenik za javne nabavke.

Svetlana je zaposlena je kao Viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gde radi od 2010. godine.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018