Svetlana Kuzmanović – Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018