Svetlana Budimčević

Svetlana Budimčević je diplomirani pravnik, master radnopravne naučne oblasti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa položenim pravosudnim ispitom i sertifikatom o završenom specijalističkom kursu Osnovi makroekonomije Internacionalnog trening centra Međunarodne organizacije rada iz Torina (Italija), Radila je na različitim poslovima u Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici i Skupštini opštine Sremska Mitrovica.

Zaposlena je na poslovima rukovodioca Sektora za opšte i pravne poslove u Uniji poslodavaca Srbije – dobrovoljnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji koja zastupa interese poslodavaca u Republici Srbiji, štiteći istovremeno interese nacionalne privrede i održivog razvoja.

U 20 godina profesionalnog iskustva, stekla je praktična znanja tokom učešća u radu više radnih grupa zaduženih za izradu nacrta zakona u oblasti radnog zakonodavstva, sertifikovani je trener je u oblasti socijalnog dijaloga, radnog prava, društveno odgovornog poslovanja, poseduje veliko iskustvo u radu u državama IPA (Republika Srbija, Republika Crna Gora, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija), kao ekspert na implementaciji međunarodnih standarda, standarda Saveta Evrope i Acquis Communitaire u oblasti radnih odnosa, socijalnog dijaloga, mirnog rešavanja radnih sporova i koncepcije društveno odgovornog poslovanja.

Na trenutnoj poziciji, odgovorna je za praćenje i analizu propisa u oblasti rada, socijalne politike, zapošljavanja i poslovanja privrednih subjekata; pisanje strateških dokumenata za Uniju, pravnu podršku organima Unije; pripremu inicijativa i profesionalnih i analitičkih materijala u oblasti radnog zakonodavstva; unapređenje odnosa i saradnju sa sindikatima; učešće u socijalnom dijalogu na svim nivoima; pripremu zakonskih inicijativa, komentara na nacrte zakona i dr. propisa iz oblasti radnog zakonodavstva i dr; učešće u radu radnih grupa za izradu teksta nacrta zakona i dr. propisa i druge poslove.

© Forum Media d.o.o. | 2018