Svetislava Nenadić i Aleksandar Ilić

Zaposleni u agenciji Search & Display, prve Google Partner agencije u Srbiji po novim pravilima sertifikacije. Oboje su  sertifikovani Google profesionalci za digitalno oglašavanje za AdWords Search, Display, Video i Mobile.

Imaju više od 8 godina iskustva u radu na kampanjama domaćih i stranih korporacija, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018