Suzana Todorović

Suzana Todorović je, po obrazovanju, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Radno iskustvo je sticala radom u pravosuđu, advokaturi i državnoj upravi.

Trenutno zaposlena u Kancelariji za javne nabavke na poslovima monitoringa nad primenom propisa o javnim nabavkama. Pored toga, ovlašćena je za davanje informacija od javnog značaja i saradnju sa medijima, zatim za zaštitu podataka o ličnosti, kao i vođenje postupaka u vezi sa uzbunjivanjem.

Takođe, učešćem na velikom broju stručnih skupova, seminara i obuka, ali i kroz različite projektne aktivnosti, dala je svoj doprinos borbi protiv korupcije i unapređenju sistema javnih nabavki u našoj zemlji.

 

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018