Suzana Hrabrić

Suzana Hrabrić, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP. Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz oblasti finansija i računovodstva, kao i vođenja firme, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom, maloprodajom, proizvodnjom i marketingom. Sa bogatim iskustvom u vođenju privatnog biznisa, preduzetništva od same ideje pa do realizacije. Danas radi kao finansijski konsultant iz oblasti: kontrolinga, izveštavanja, poreske optimizacije, studije transfernih cena, uvođenja finansijskog menadžmenta, izrade biznis plana. Angažovana je i kao predavač na seminarima i radionicama koje se bave finansijama, preduzetništvom i programima finansijske podrške.

© Forum Media d.o.o. | 2018