fbpx

dr Srećko Stamenković

Doc dr. Srećko Stamenković, direktor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije. Naučnik, istraživač, predavač, praktičar sa bogatim iskustvom rada kao menadžer ljudskih resursa u Evropi (Srbija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Švajcarska, Norveška, Ukrajina) SAD, Indonezija, UAE, Azerbejdžan. Autor više od 20 naučnih radova. Oblast ekspertize strategija, planiranje i razvoj operativnog, organizacionog i razvojnog menadžmenta ljudima i organizacijom.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018