Srđan Jovanović

Srđan Jovanović – poreski konsultant, pretežno se bavi pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti poreza na dodatu vrednost, međunarodnog oporezivanja, poreskih sporova, kao i iz oblasti transfernih cena, domaćim i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Poseduje višegodišnje iskustvo u primeni poreskih propisa i pružanja usluga poreskog savetovanja, stečeno radom u Poreskoj upravi, multinacionalnim kompanijama, kao i renomiranim konsultantskim kućama

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018