Snežana Batrićević

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od 27 godina (rukovodeći poslovi iz oblasti finansija i interne revizije).
Na poslovima interne revizije radi od 2007. godine kao samostalni interni revizor ili rukovodilac jedinice za internu reviziju (finansijski sektor – Društva za upravljanje investicionim fondovima; javni sektor – Nuklearni objekti Srbije; Državna revizorska institucija; AD Aerodrom NIkola Tesla Beograd).
Poseduje sledeće sertifikate: Ovlašćeni interni revizor (Komora ovlašćenih revizora Srbije); Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (Ministarstvo finansija Republike Srbije); Državni revizor (Državna revizorska institucija); Ekspert eksterne ocene kvaliteta interne revizije; Risk manager; Službenik za javne nabavke (Uprava za javne nabavke).
Edukativni treninzi i predavanja:

  • Član Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje internih revizora u Komori ovlašćenih revizora Srbije
  • Više obuka i predavanja iz oblasti – Interna revizija u praksi (Komora ovlašćenih revizora Srbije; FORUM MEDIA DOO Beograd; CEIB Beograd) i u okviru projekta RELOF – Uspostavljanje efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

© Forum Media d.o.o. | 2018