Slobodanka Kolundžija

Slobodanka Kolundžija, LL.M – Od septembra 2012. godine član  je poreskog odeljenja Deloitte Srbija, gde pruža usluge velikom broju klijenata, pre svega multinacionalnim kompanijama. Prvenstveno je fokusirana na pitanja međunarodnog oporezivanja i primene odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kao i pitanja vezana za međunarodno upućivanje zaposlenih, što obuhvata pitanja iz oblasti oporezivanja fizičkih lica, socijalnog osiguranja, radnog prava, propisa o upućivanju zaposlenih i imigracionog prava.Pored toga, njen rad obuhvata i učestvovanje i pripremu dokumentacije u postupcima pred nadležnim poreskim organima, uključujući i žalbene postupke. Učestvovala je u projektu/inicijativi u vezi sa pripremom predloga nacrta izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

© Forum Media d.o.o. | 2018