Slobodan Antić

Slobodan Antić je završio Mastère Spécialisé en Génie Industriel des Systèmes Industriels, Ecole Centrale Paris, Chatenay-Malabry, magistrirao i doktorirao sa tezom pod nazivom „Modeli i metode upravljanja zalihama zasnovani na metaheuristikama“, gde je angažovan na Katedri za upravljanje proizvodnjom i uslugama, Odsek za operacioni menadžment, na predmetima Upravljački sistmi i Informacioni sistemi preduzeća još od 2003. godine.

Dr Antić predaje na Fakultetu za logistiku, Univerzitet u Mariboru, Celje, Slovenija, kao gostujući predavač. Kao konsultant za logistiku radio je uvođenje proizvoda kompanije Soko Štark  u kanale direktne distribucije kompanije Grand Prom, Grand Prom A.D. Beograd.

Slobodan je kao konsultant za logistiku bio zadužen za organizaciju distibucije za 350 maloprodajnih objekata u Srbiji i 10 veleprodajnih centara širom Srbije, IDEA D.O.O Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, Beograd. Trenutno je angažovan kao konsultant za logistiku u LA FANTANA D.O.O. Rumunija, gde je zadužen za razvoj i organizaciju logističkih distributivnih centara za snabdevanje preko 5000 klijenata širom Srbije. Kontinuirano je učestvovao i učestvuje na stručnim i naučno-istraživačkim projektima za Mobtel 063, Fakultet organizacopnih nauka, Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništvo, Peštan, Pinoles, Piramida 72 i drugi.  Poznaje engleski i francuski jezik.

© Forum Media d.o.o. | 2018