Sava Pavlović

 

Advokat Sava Pavlović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoje teorijsko i praktično znanje usavršavao je na brojnim seminarima, konferencijama i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu, između ostalog i na Institutu za pravnu informatiku Lajbnic Univerziteta u Hanoveru, Nemačka, kao i Univerzitetu Oksford, UK. Profesionalnu karijeru je započeo jednogodišnjom praksom u Upravi za Digitalnu agendu, pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, baveći se pre svega pitanjima harmonizacije propisa iz oblasti elektronskih komunikacija sa propisima EU, kao i pitanjima zaštite prava korisnika elektronskih komunikacija. Advokaturom se bavi od 2013. godine i stariji je saradnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić u Beogradu, jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji. Savetuje multinacionalne klijente u oblasti kompanijskog i trgovinskog prava, a u vezi sa njihovim poslovanjem u Srbiji.

© Forum Media d.o.o. | 2018