Saša Silvester

Saša Silvester je diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 2004. je vodio pravne i opšte poslove u Institutu za zaštitu na radu u Novom Sadu. Tokom rada u Institutu, pored kompanijskog i radnog prava specijalizovao se naročito u oblastima zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, a zadužen je i za koordinaciju aktivnosti pravnog lica osposobljenog za reagovanje u vanrednim situacijama sa nadležnim organima. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa nadležnim Ministarstvima u delu koji se odnosi na ovlašćenja i dozvole za obavljanje delatnosti, kao i usklađivanju rada sa propisima, kako Instituta, tako i brojnih komitenata. Ovlašćeni je predavač za predmet Normativno uređenje od požara, kao i predavač za zaštitu od požara i bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Bio je učesnik brojnih međunarodnih projekata pod pokroviteljstvom EU (IPA, TEMPUS), Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke, kao i rukovodilac projekata u ime Instituta i predavač. Član je stručnog tima koji je kvalifikovan kod Evropske banke za obnovu i razvoj za konsultantske usluge iz bezbednosti i zdravlja na radu u regionu. Pored toga što je i dalje član stručnog tima Instituta za zaštitu na radu, osnovao je i svoju kancelariju za konsultantske usluge, koja se bavi stručnom podrškom poslodavcima u ispunjavanju zakonskih obaveza, naročito u gorenavedenim oblastima.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018