Saša Gajin

Dr Saša Gajin

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Predaje Ljudska prava, Pravo medija i Antidiskriminaciono pravo na osnovnim studijama, kao i Law on Information na master studijama.

Koautor je Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Takođe, koautor je tri važeća zakona koji se odnose na podatke, odnosno informacije: Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o tajnosti podataka.

Autor, koautor i urednik je više od 110 monografija, članaka i analiza u oblasti ljudskih prava, uključujući i oblast zaštite podataka o ličnosti.

E-mail: sasa.gajin@pravnifakultet.rs

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018