Sanja Đalić

Sanja Đalić je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji „Đalić“ sa posebnim fokusom na pružanje pravnih usluga u privredi i to u oblastima: naplate potraživanja, korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava (uključujući brojne transakcije u vezi sa nekretninama), prava medija i prava intelektualne svojine.

Sanja poseduje višegodišnje iskustvo u zastupanju i pružanju pravnih saveta domaćim i stranim pravnim licima, te zajedno sa timom advokatske kancelarije „Đalić“ pruža sveobuhvatnu pravnu podršku u svim aspektima poslovanja svojih klijenata.

Učesnik je velikog broja seminara i radionica u vezi sa primenom propisa u praksi, a počev od 2015. godine Sanja je jedan od redovnih predavača na seminarima koje organizuje „Forum Мedia“.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018