Ružica Nikolić

Ružica je diplomirani farmaceut, direktor i osnivač Agencije za konsalting i edukaciju – AKE. Specijalizirala je farmakoterapiju na Farmaceutskom fakultetu i menadžment u zdravstvu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Ružica je radila kao pomoćnik Ministra zdravlja u Sektoru za lekove i medicinska sredstva, ali i kao Načelnik farmaceutske inspekcije. Bila je rukovodilac radne grupe za izradu predloga Zakona o lekovima i medicinkim sredstvima, rukovodilac radne grupe za izradu Nacionalne strategija za borbu protiv opojnih droga u Srbiji, predstavnik ministarstva u međunarodnim organizacijama WHO, Council of Europe, UNODC, INCB, PICs. Na početku profesionalne karijere radila je kao šef stovarišta lekova i medicinskih sredstava u preduzeću Angroservis i kao upravnik apoteke u Apotekarskoj ustanovi Beograd, ali i kao direktor ugovorne proizvodnje u kompaniji Galenika a.d. Beograd.

Član je Committee for Public Health and Pharmaceutical questions, kao i „Ad hoc Group for counterfeiting Drugs“ za izradu MEDICRIME Convension 2010.

Bila je Nacionalni predstavnik u Savetu Evrope, Francuska, Nacionalni predstavnik za Essential medicines list in WHO, kao i član Programskog saveta Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, član Republičke komije za farmaciju u Ministarstvu zdravlja Srbije, član Komisije za Farmakopeju u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Ružica je učesnik više međunarodnih projekata iz oblasti lekova, medicinskih sredstava, narkotika, javnog zdravlja, a formirala je i dve humanitarne apoteke.

© Forum Media d.o.o. | 2018