Renata Šeperić Petak

Renata Šeperić Petak, direktorica LOGIČKA MATRICA d.o.o.

Renata je odgovorna za razvoj i rast poslovanja Logičke matrice d.o.o. Tijekom godina stekla je veliko iskustvo u projektiranju, razvoju, provedbi i evaluaciji lokalnih i regionalnih razvojnih projekata, strateškog planiranja i izrade poslovnih planova, regulatornih reformi i procjeni učinaka propisa (IA, RIA) na pisanju i provedbi EU projekata.

Svoje bogato poslovno iskustvo stjecala je na izvršnim pozicijama u inozemstvu i kao pomoćnica ministra gospodarstva za strana ulaganja i slobodne zone, savjetnica za regionalni razvoj na projektu “Poduzetna Hrvatska” (USAID) te kao voditeljica ureda OECD-a za Hrvatsku i FBiH.

Kao predavačica pokriva niz tema koje se odnose na EU politike, financiranje programa i projekata, kao i upravljanje projektnim ciklusom. Autorica je priručnika „Pribavljanje bespovratnih sredstava iz EU fondova“ te gost predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te na Europskom poslovnom studiju Alma MATER.

Završila je Europske studije (BA HONS) na University of North London (Metropolitan University u Londonu), a znanje je usavršila na Lomonosov Moscow State University u Moskvi. Po struci je diplomirani europeolog te se uz navedeno obrazovanje dodatno usavršavala na ekonomskim i političkim područjima, kao što su FDI (strana ulaganja), IA (Impact Assesment) i RIA (Regulotory Impact Assesment) u Parizu, Seulu, Tokiju, New Yorku i Brugesu.

Polaznik je doktorskog studija „ Međunarodni odnosi“  – Sveučilište u Zadru i Sveučilište Libertas.

© Forum Media d.o.o. | 2018