Pavle Kutlešić

Pavle Kutlešić, LL.M – Pretežno se bavi pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti poreza na dodatu vrednost, međunarodnog oporezivanja, poreskih sporova, kao i iz oblasti transfernih cena, domaćim i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Stekao LL.M. master diplomu iz Ekonomskog  i finansijskog prava u Belgiji, na Katholieke Universiteit Leuven (KUL), a 2013. godine je položio pravosudni ispit. Član je Srpskog fiskalnog društva (SFD) i Međunarodne Fiskalne Asocijacije (IFA).

© Forum Media d.o.o. | 2018