Olivera Brković

Advokat Olivera Brković je član radno-pravnog odeljenja AOD JPM Janković Popović Mitić. Dipomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine, a 2018. godine završila je master studije na istom. Profesionalna karijera joj je usmerena na radno pravo i savetovanje klijenata u vezi sa primenom Zakona o radu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama i zastupanje klijenata pred osnovnim i apelacionim sudovima. Član je HR odbora Saveta stranih investitora, kao i Odbora za radno pravo Američke privredne komore.

© Forum Media d.o.o. | 2018