Olga Vučković Kićanović

Olga Vučković Kićanović je dipl. pravnik zaposlena kao viši savetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani antimobing trener od strane Evropske unije sa više od 500 održanih obuka na temu vansudskog rešavanja radnih sporova, mobinga, diskriminacije, zaštite privatnosti i poverljivosti, uzbunjivanja, komunikacije i motivacije.

Olga je posrednik iz Registra Ministarstva pravde, sertifikovana za individualne i kolektivne radne sporove, sa velikim iskustvom posredovanja u sporovima povodom zlostavljanja na radu, član Uređivačkog odbora Udruženja za radno i socijalno pravo i autor mnogih stručnih članaka u oblasti radnog prava.

Tokom svoje karijere bila je advokat i direktor pravne službe i ljudskih resursa u srpsko-nemačkom holdingu, a od 2005.godine bavi se isključivo radnim pravom.

Show Filters

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Show Filters

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata