Nikola Zarić

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović. Rođen 1986. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Po diplomiranju pripravnički staž završio u advokatskoj kancelariji Marković & Zafirović, gde je i nastavio bavljenje advokaturom po položenom pravosudnom ispitu.

Bavi se zastupanjem i pravnim savetovanjem privrednih društava različitih profila, u oblasti ugovornog prava, radnog prava, zaštite intelektualne svojine, zaštite podataka o ličnosti, kao i u drugim oblastima od značaja za uspešno i zakonito poslovanje.Pruža konsultativne usluge i nevladinim organizacijama u oblasti statutarnog organizovanja, komunikacije sa upravnim organima i pravnog oblikovanja saradnje sa drugim subjektima.

Učestvovao u pisanju različitih stručnih tekstova, između ostalog i Komentara Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode.

Član Advokatske komore Beograda. Govori tečno engleski jezik, služi se francuskim jezikom.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018