Nikola Marjanović

Nikola Marjanović je zavšio master studije na Mašinskom fakultetu 2008, od kada je posvećen isključivo proizvodnim procesima i unapređenjima istih. Proveo je 8 godina kao zaposleni u proizvodnoj firmi radeći na pozicijama Menadžera planiranja i organizacije, Menadžera kvaliteta i razvoja procesa i Direktora procesa. Od 2015. radi u sopsvenoj firmi TECOR Consulting koja se bavi unapređenjem proizvodnih procesa primenom Lean&Kaizen metodologije i do sada je radio na projektima u više desetina kako domaćih tako i inostranih firmi i multinacionalnih kompanija a postignuti rezultati govore o kvalitetu njegovog znanja i rada.

Najznačajniji rezultati: povećanje produktivnosti procesa od 70%, povećanje produktivnosti kompanije do 200%, uređene proizvodnje po 5S principima – proizvodnja kao apoteka, smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) cca 50%, unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala, smanjenje neusaglašenosti/škarta do 70%.

Dobio je javnu pohvalu za rad od japanskog stručnjaka za Lean proizvodnju. Kao konsultant i trener potpuno je posvećen svom poslu i  zadovoljstvu klijenata sa jasno definisanim ciljevima: Ostvariti merljive ekonomske rezultate u projektima i time zadovoljiti zahteve klijenta i dugoročno rešiti klijentov problem na najefektivniji i najefikasniji način.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018