Nenad Vojnović

Advokat Nenad Vojnović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a pravosudni ispit položio je 2005. godine, kada je i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd.

Nenad je tokom svoje karijere obavljao funkciju direktora pravnih poslova i administracije u Jat Airways ad Beograd.

Od 2011. do 2014. godine obavljao je poslove direktora pravnih poslova Interallis Chemicals grupe, čiji je danas pravni savetnik, što podrazumeva rad u Srbiji, Grčkoj, Kipru, Ukrajini, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji.

Nenad je predavač na Akademiji advokatske Komore Srbije. Nenad je generalni sekretar Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije, te potpredsednik Fudbalskog kluba OFK Beograd.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018