Nemanja Bubulj

Nemanja Bubulj je master inženjer zaštite životne sredine – regionalni menadžer prodaje: diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na departmanu inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Od maja 2014. godine zaposlen je u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC Kikinda na poslovima referenta zaštite životne sredine i zastupnika za prodaju.

© Forum Media d.o.o. | 2018