Neda Mirković

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao sertifikovani REBT terapeut Instituta „Albert Ellis“ iz Njujorka i konsultant internacionalne kompanije Human Synergistics, od početka karijere bavi se primenom stečenih psiholoških znanja u biznisu, pružajući jedinstven spektar usluga u oblasti razvoja zaposlenih i razvoja organizacija. Posle dugogodišnjeg rada za prestižne kompanije koje posluju na našem tržištu (ComTrade Group, Merkur, KBC banka), stečeno dragoceno praktično iskustvo u upravljanju ljudskim resursima i razvoju HR sistema postaju polazna osnova za kreiranje njenih sopstvenih metoda pristupa klijentima. U radu sa kompanijama, ona pomaže klijentima da poboljšaju svoju internu organizaciju i unaprede organizacionu kulturu, kroz najsavremenije metode korporativnog razvoja. Njene aktivnosti su u velikoj meri usmerene na razvoj pojedinaca i postizanje njihove veće lične efikasnosti i produktivnosti.

© Forum Media d.o.o. | 2018