Nebojša Žugić

Nebojša Žugić je rođen je 10. jula 1976. godine u Beogradu.

Završio je XII beogradsku gimnaziju, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je osnivač i aktivan član studentskih organizacija, dok je pravničko iskustvo sticao volontirajući u advokatskoj kancelariji. Nakon završenog fakulteta, činovničku karijeru započinje 2006. godine u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, od samog početka obavljajući poslove planiranja, realizacije postupaka i evidentiranja javnih nabavki. Septembra 2008. godine počinje da radi u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva nastavljajući da radi na istim poslovima do njenog gašenja 2009. godine, kada nastavlja sa radom u novoformiranoj Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, gde je do maja 2012. godine obavljao poslove Šefa odeljenja za pravne i zajedničke poslove, a od maja 2012. do maja 2014. godine poslove Pomoćnika direktora za pravne, finansijske i zajedničke poslove. Od maja do decembra 2014. godine bio je savetnik u kabinetu ministra privrede, a od decembra 2014. do januara 2017. godine radio je u Državnoj lutriji Srbije na mestu direktora Sektora za pravne i opšte poslove. U januaru 2017. godine prelazi u NALED  na poziciju menadžera za pravne poslove. Od februara 2018. godine prelazi u preduzetnike i otvara PR konsalting ‘’Legal & Business Support’’ Beograd, nastavljajući saradnju sa NALED-om kroz pružanje konsultantskih usluga.

U martu 2009. godine imenovanjem od strane Vlade postaje predsednik Nadzornog odbora Univezirtetske dečje klinike u Beogradu. Tokom karijere, između ostalog, bio je i član radnih grupa za sprovodjenje obuka za javne nabavke, učestvovao u izradi i izrađivao Pravilnike o javnim nabavkama male vrednosti u institucijama u kojima je radio, pripremao i sprovodio niz internih obuka u vezi sa pravnom regulativom poslovanja, učestvovao kao član projektnog tima ili kao konsultant u realizaciji međunarodnih projekata. Poseduje bogato iskustvo u oblasti organizacije procesa rada, kontrole odnosa cene i kvaliteta prilikom kreiranja i sprovođenja nabavki, sprovođenju i ugovaranje nabavki, pružanju pravne i administrativne podrške radu i realizaciji radnih zadataka organizacija, kompanija i institucija.

© Forum Media d.o.o. | 2018