Nadica Pantović

Nadica Pantović, načelnik odeljenja za carinsku politiku u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija, viši savetnik. Stručnjak za oblast carinske tarife i poreklo robe sa radnim iskustvom dužim od 12 godina u navedenim oblastima u okviru Uprave carina i Ministarstva finansija. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima i publikacijama.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018