Miroslav Nikolić

Miroslav Nikolić je diplomiraо na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Karijeru je započeо 2006. godine kao advokatski pripravnik, da bi 2008. godine nakon polaganja pravosudnog ispita postao advokat.

Od 2014 godine poseduje svoju advokatsku kancelariju koju čini efikasan, stručan i iskusan tim advokata u svim oblastima prava, koji svakodnevno prate promene na tržištu i u zakonskoj regulativi. Poseduje bogato iskustvo u pružanju pravnih usluga i zastupanju pravnih i fizičkih lica pred pravosudnim i drugim državnim organima Republike Srbije, pretežno usmeren na rad sa privrednim subjektima u oblasti privrednog, poslovnog, korporativnog, poreskog i građanskog prava.

Pored pružanja advokatskih usluga, bavi se i pružanjm konsultantskih usluga i radom na projektima koji imaju za cilj unapređenje pravne regulative u Republici Srbiji, a koja je već deo pozitivnog prava EU. Poseduje iskustvo u realizaciju projekata za nevladin sektor.

© Forum Media d.o.o. | 2018