Miodrag Maksić

Miodrag Maksić je rođen 09.09.1981. u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, smer bezbednost, sa zvanjem profesor civilne odbrane. Pored diplome Fakulteta, tokom rada na poslovima bezbednosti i zaštite, nastavio je sa stručnim usavršavanjem i položio stručne ispite za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite, kao i kurseve internog proverivača sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. Od 2007. bio je zaposlen u kompaniji ESON kao trening menadžer, ekspert za BZR, referent protivpožarne zaštite i kao menadžer kvaliteta.

Od 2013. je Generalni direktor kompanije ESON Security d.o.o.

Tokom svog rada na poslovima bezbednosti i zaštite učestvovao je u organizaciji, koordinaciji, praćenju, kontroli i usklađivanju rada organizacionih jedinica u okviru  službe obezbeđenja (Airport City Belgrade, Coca-Cola HBC, Rosa Vlasina, Fresh & Co Subotica, MSK Kikinda, Luka Beograd, Titan Cementara Kosjerić, ELKOK Kosjerić i mnogi drugi).

Kao menadžer kvaliteta, uveo je standarde  ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  OHSAS 18001,  ISO/IEC 27001. Sprovodio je u izradu dokumenta službe obezbeđenja i unapređenja rada službe, dokumenta iz bezbednosti i zdravlja na radu, dokumenta iz protivpožarne zaštite. Obučavao je i testirao radnike službe obezbeđenja iz predmeta po procedurama i standardima ASIS-a, kao i po planu i programu predmeta „Sistemi obezbeđenja i zaštite“, koji se izučava na redovnim studijama Fakulteta bezbednosti. Obučavao je i testirao radnike  (menadžment, služba obezbeđenja i služba održavanja) iz procedura firme, kao i bezbednosti i zdravlja na radu, i protivpožarne zaštite.

Pored rada u kompaniji ESON, bio je dodatno angažovan u kompaniji Bezbednost Security kao stručni konsultant za bezbednost (uvođenje sistema bezbednosti objekta i protivpožarna zaštita i obuka) na objektu TQ City Inđija, kao i u kompaniji Absolut Security d.o.o. Beograd kao stručni konsultant za bezbednost (izrada dokumentacije iz protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, izrada dokumenata iz sistema obezbeđenja) na objektu NWA Serbia d.o.o.

Dodatno je angažovan kao stručni konsultant za bezbednost na manifestaciji Beer Fest, čiji je organizator Beogradska kulturna mreža.

Organizator je posebne obuke i polaganja stručnog ispita iz protivpožarne zaštite, u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Voždovac. Član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Voždovac, sa činom viši vatrogasni oficir.

© Forum Media d.o.o. | 2018