Miloš Stojković

Miloš je rođen 4. novembra 1982. Godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Od 2012. godine je saradnik u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, a zadužen je prvenstveno za medijsko pravo, pravo telekomunikacija, pravo intelektualne svojine, zaštitu podataka o ličnosti, oglašavanje i elektronsku trgovinu. Od decembra 2017. godine je Stariji saradnik u kancelariji (Senior Associate), a od novembra 2018. godine Stariji saradnik i rukovodilac odeljenja za digital (Senior Associate and Head of Digital).

U periodu od 2008. do 2012. godine bio je rukovodilac pravnog odeljenja u Sektoru za elektronske komunikacije i pravni savetnik u Ministarstvu telekomunikacija i informacionog društva (Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija).

Od 2005. do 2008. godine radio je u nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava najpre kao istraživač, a zatim i kao koordinator na projektima u oblastima edukacije o ljudskim pravima.

Takođe je bio i savetnik i član radnih grupa prilikom izrade nekoliko pravnih i strateških dokumenata dokumenata, između ostalog i Zakona o elektronskim komunikacijama (2010. i 2013.), Zakona o elektronskim medijima (2011) i Zakona o oglašavanju (2015), te Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine. Miloš je takođe učestvovao i u radu radne grupe za izradu Kodeksa marketinških komunikacija u okviru IAA Srbija, autor je Kodeksa Asocijacije onlajn medija (AOM) i član radne grupe za izradu Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju (Savet za štampu).

Miloš je član Upravnog odbora Beogradskog centra za ljudska prava, predsedavajući Digital Economy Platform Regulatory Stream pri Američkoj privrednoj komori (AmCham), član međunarodnog udruženja advokata specijalizovanih za oblast oglašavanja, jedan od osnivača specijalizovanih portala telekomunikacije.net i bettermedia.rs, pravni ekspert u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija (ANEM), saradnik portala Pravo IKT i Limundo Blog, gostujući predavač u SAE institutu. Takođe, Miloš je bio i eksterni konsultant Share fondacije, mlađi ekspert EPTISA na projektu „Jačanje medijskih sloboda“, čiji je korisnik bilo Ministarstvo kulture i informisanja i lokalni ekspert za regulatorna pitanja Salience Consulting u projektu razvoja nacionalnog širokopojasnog interneta čiji je korisnik bilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.  Miloš je laureat nagrade OEBS ličnost godine za doprinos slobodi izražavanja i medijskom zakonodavstvu. Miloš je trenutno i koordinator ekspertskog tima u procesu izrade Medijske strategije, kao i pravni konsultant o projektu IREX Strengthening the Media Systems (SMS Project).

    

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018