Milijan Savić

Milijan Savić je menadžer bezbednosti, rukovodilac grupe za planove preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green. Učestvovao je kao član projektnog tima i saradnik na izradi više: Planova upravljanja otpadom za preduzeća, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom (Radnih planova, Planova zaštite od udesa i drugo), Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja. Konsultant za upravljanje otpadom u nekoliko preduzeća sa kojima Aurora green ima ugovor na godišnjem nivou i predavač na obukama za upravljanje otpadom. Autor je naučno stručnog rada u oblasti izveštavanja o otpadu na internacionalnoj naučnoj konferenciji.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018