Milica Popadić

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom fakultetu završila master studije u oblasti evropskih integracija. Master rad radila na temu „Sloboda kretanja radnika, sa posebnim osvrtom na sudsku praksu Evropskog suda pravde“. Kao advokat u advokatskoj kancelariji Naumović & partneri danas se bavi radnim i privrednim pravom, kao i pravom u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Svoje iskustvo je stekla savetujući domaće i multinacionalne kompanije u vezi sa pravilnom primenom radnopravnih propisa u Republici Srbiji, kao što su zapošljavanje i rešavanje sporova, upravljanje rizicima za poslodavce u radnim odnosima, evidencije, organizacione promene i tehnološki višak, upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo, primena GDPR-a i drugim pravnim temama povezanim sa radom.

© Forum Media d.o.o. | 2018