Milica Basta

Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pre otpočinjanja advokatske prakse, radila je na pravnim poslovima u nekoliko ministarstava, javnom preduzeću, i Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Bila je asistent i predavač na visokoškolskoj ustanovi.

Član je Advokatske komore Beograda od juna 2018. godine. Specijalizovana za oblasti zaštite podataka o ličnosti i zaštite potrošača. Sertifikovani je trener u oblasti zakonodavnog procesa. Učesnik je brojnih konferencija i seminara u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Od juna 2016. godine sarađuje sa kancelarijom BDK Advokati i predstavlja je u odborima za elektronsku trgovinu i telekomunikacije u Savetu stranih investitora (FIC).

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018