Milan Šesto

Milan Šesto je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno se nalazi na poziciji rukovodioca službe kadrovske administracije u kompaniji IDEA d.o.o, gde je pre toga obavljao poslove specijaliste za radno pravo. Ovlašćeni je predstavnik kompanije za odnose sa sindikatima, gde je stekao iskustvo u kolektivnom pregovaranju. Planira da nastavi da se bavi naučnim radom u oblasti radnog prava i socijalne politike, govori engleski i italijanski jezik, ostvaren kao otac i suprug, rekreativno se bavi padobranstvom i tenisom.

© Forum Media d.o.o. | 2018