Mateja Milenković Inumaru

Agile/Lean ekspert u Robert Bosch, za Lean se počinje zanimati već tokom studija kroz programe smera Upravljanje kvalitetom, objavio i naučni rad na temu “Implementacija Lean razmišljanja u projektnom menadžmentu”, i upoznao Lean kroz praksu u kompaniji Faurecia u Madridu (Tier 1 dobavljač Pežo-Sitroen grupaciji).

Nakon diplomiranja sa radom na temu “Kontinualno poboljšanje i Kanban sistem u Tojoti” sa najvišom ocenom, zapošljava se u SIEPA (Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza), gde se zapošljava kao savetnik za Auto/Metalsku/Mašinsku industriju. Na ovoj poziciji, pokreće inicijativu i postaje odgovorna osoba za “Kaizen projekat” u Srbiji gde uz pomoć japanske vlade koja finansira i dovodi Lean eksperta iz Japana, radi na širenju Lean-a u 20 različitih domaćih proizvodnih firmi iz cele Srbije tokom dve godine koliko je trajao projekat.

Prateći savet japanskog eksperta gdina Kimure (bivši predsednik Mitsubishi hemijske industrije) da je potrebno steći znanje radeći u fabrici, zapošljava se kao Lean planer u Bosch fabrici u Pećincima. Nakon 11 meseci, unapređen je u Lean menadžera kao najmlađi menadžer u fabrici, gde je radio na implementaciji i razvoju Lean-a u Bosch fabrici, čiji je program Lean-a razvijen po uzoru na TPS (Toyota Production System) i nazvan kao BPS (Bosch Production System). Stiče zvanje “BPS System Expert”-a, kao i glavni ocenjivač za “BPS Maturity Assessment” u fabrici Bosch u Pećincima.

Interesovanje za Agile dobija kroz učešće na radionici Design Thinking-a u Bosch globalnom centru za istraživanje i razvoj u Stutgartu, i u 2018.god prelazi u sektor za Digitalizaciju Bosch-a (Digital Service Center) kao ekspert za Agile i Lean.

© Forum Media d.o.o. | 2018