Marko Nedeljković

Marko Nedeljković je rođen 10. aprila 1965. u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu i srednju školu.  Na Tehnološkom fakultetu u Tuzli diplomirao je 1990, na smeru „zaštita na radu i zaštita životne okoline“.

Trenutno je na poziciji direktora sektora za upravljanje rizicima u V.I.P.LEVEL.ING. d.o.o, Beograd.

Njegovo dosadašnje radno iskustvo uključuje rad na sledećim pozicijama: saradnik za zaštitu na radu, inženjer ekologije, referent zaštite na radu, protivpožarne zaštite i osiguranja imovine i lica, saradnik za procene rizika, referent bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, šef sektora bezbednosti i zdravlja na radu, glavni menadžer/direktor sektora upravljanja rizicima.

Uz fakultetsko obrazovanje i bogato radno iskustvo u struci ima i položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i položen stručni ispit za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara, po programu stručnog ispita za radnike sa VSS školskom spremom.

Učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu „Preventivni inženjering i životna sredina“ u organizaciji Fakulteta zaštite na radu iz Niša, Međunarodnog ekološko-političkog Univerziteta iz Moskve i Automatika-instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda.

Bio je angažovan u Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu na realizaciji naučno-istraživačkog projekta „Zdravlje i bolesti školske dece“, tj. na potprojektima „Zaštita školske dece od povreda“ i „Ekološko okruženje i zdravlje školske dece“.

© Forum Media d.o.o. | 2018