Marko Bekić

Head of Accounting and Reporting u kompaniji Xella Srbija d.o.o. Značajna praktična iskustva stekao i na pozicijama Šef računovodstva u kompaniji Schneider Electric Srbija d.o.o, Menadžer računovodstva u kompaniji Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o i Računovođa u kompaniji S-Leasing d.o.o.

© Forum Media d.o.o. | 2018