Marijan Blešić

Rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za fiskalni sistem

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018