Marija Veličković

Marija Veličković je zamenik direktora u Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Grada Beograda. Završila je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorant je na istom fakultetu na katedri za poslovno pravo, uža oblast: pravo javnih nabavki.

Poseduje više od 10 godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki u zemlji i inostranstvu. Sertifikovani je Službenik za javne nabavke.

Iz oblasti javnih nabavki bila je više puta stipendirana za stručna usavršavanja u inostranstu (Belgija, Holandija, Irska) i to od strane EU, Britanskog Saveta, Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije, EBRD-a. Bila je član radne grupe za unapređenje Sistema javnih nabavki u Gradu Beogradu 2013. god i jedan je od autora Strategije razvoja javnih nabavki u Beogradu. 2014. godine bila je  predstavljač Sistema javnih nabavki Republike Srbije u Briselu, u okviru EU – TAIEX projekta, dok je od strane međunarodne organizacije EcoProcura bila odabrana kao učesnik na konferenciji o zelenim javnim nabavkama.

© Forum Media d.o.o. | 2018