Marija Tasić

Dr Marija Tasić je osnivač advokatske kancelarije Tasić & Partneri i poseduje 23 godine iskustva u pravosuđu i privredi. Savetovala je veliki broj domaćih i stranih klijenata u procesu privatizacije, restrukturiranja, kompanijskog prava i tržišta kapitala. Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti akcionarstva i kompanijskog prava među kojima su: Manjinski akcionari: Opšta pitanja o definisanju pojma i mehanizma pravne zaštite, Prodaja akcija, izdavanje i poništavanje u postupku stečaja, Uobičajeni i regulatorni mehanizmi inicijalne javne ponude: (ne) moguća primena u Srbiji, Pravni aspekti izdavanja i konverzije zamenljivih obveznica. Učestvovala je kao gostujući predavač na brojnim konferencijama i seminarima.

© Forum Media d.o.o. | 2018