Marija Savković

Marija Savković je po struci master inženjer organizacionih nauka. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacija. U Tecor Lean & Kaizen Consulting je angažovana kao profesinalni trener i konsultant za upravljanje poslovnim procesima u oblasti Lean&Kaizen metodologije. Posvećena je svom poslu i prioritet joj je unapređenje procesa kod klijenata kao bi radili efikasnije i rentabilnije kao i zadovoljni klijenati. Fokusirana je na stvaranje svesti o prednostima i uštedama koje se mogu ostvariti usvajanjem Lean i Kaizen filozofije.
Komunikativna je i na taj način stvara pozitivne poslovne odnose kako sa kolegama, tako i sa klijentima. Usmerena je na konstantan razvoj svojih veština što dovodi do efikasnijeg obavljanja posla.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018