Marija Rakić

Marija Rakić je master inženjer tehnologije: diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na departmanu hemijska tehnologija. 2014. prošla je obuke u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u Beogradu. Od januara 2014. radi kao projektant i kao stručni saradnik internacionalne kompanije za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima upravljanja tehnološkim procesima pri tretmanima otpada, radnim planovima postrojenja i ishodovanju odgovarajućih dozvola.

© Forum Media d.o.o. | 2018