Marija Đelić

Marija Đelić je završila XII beogradsku gimnaziju i diplomirala na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, u zvanju profesora civilne odbrane. Potom je pohađala i uspešno okončala master studije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu po programu Međunarodne organizacije rada, koji je zajednički izveden u saradnji Međunarodnog trening centra Međunarodne organizacije rada i Univerziteta u Torinu, u Italiji.

Sticanje relevantnog radnog iskustva otpočela je kroz stažiranje u NVO u oblasti institucionalne bezbednosti, a zatim kroz rad u sektoru privatnog obezbeđenja, gde je pored obavljanja poslova u skladu sa osnovnom delatnošću preduzeća bila uključena i u poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Nakon polaganja stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu preuzela je kompletno vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, položila je i stručni ispit iz oblasti zaštite od požara pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kroz rad na poziciji asistenta menadžera bezbednosti i zdravlja na radu u preduzeću „JOB d.o.o“ i lica za bezbednost i zdravlje na radu i referenta zaštite od požara u preduzeću „Inter Security d.o.o“, koje pružaju usluge bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara drugim preduzećima i preduzetnicima, bavila se sprovođenjem poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara u različitim privrednim delatnostima, čime je u velikoj meri obogatila svoje radno iskustvo.

Trenutno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara u preduzeću „Metro Cash & Carry“.

© Forum Media d.o.o. | 2018