Maja Simić

Maja Simić je master inženjer tehnolog i inženjer za upravljanje otpadom u kompaniji KEMIS d.o.o. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru inženjerstvo zaštite životne sredine. U kompaniji Kemis d.o.o. radi od 2012. godine na poziciji stručnog saradnika za upravljanje otpadom. Učestvovala je na IPA projektu, kao i ostalim projektima i poslovima koje vodi kompanija KEMIS d.o.o. Poseduje sertifikat Savetnika za hemikalije i licencu za ADR sigurnosnog savetnika.

© Forum Media d.o.o. | 2018