Maja Milojević

Maja je angažovana na poziciji poreskog savetnika u kompaniji LeitnerLeitner Srbija i pruža usluge iz različitih oblasti poslovnog i poreskog savetovanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Završila je i specijalizovane studije za poreskog savetnika na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od početka svog radnog angažmana, aktivno stiče iskustvo u oblasti poreskog i pravnog savetovanja. Njene oblasti angažovanja su međunarodno poresko pravo, sa akcentom na poreske sisteme Srbije, Bosne i Crne Gore, direktni porezi, ljudski resursi, obračun zarade i mobilnost zaposlenih – expati. Tečno govori srpski, engleski i nemački jezik.

© Forum Media d.o.o. | 2018