Maja Milić

Maja Milić je master inženjer tehnolog i zamenik direktora u kompaniji KEMIS d.o.o. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru hemijsko inženjerstvo. Radno iskustvo u oblasti zaštite životne sredine stiče od 1996. godine. Iskustvo je stekla radeći u renomiranim domaćim i stranim kompanijama (NIS Energogas, JP Srbijagas, DUNDEE plemeniti metali, Kemis). Trenutno je na poziciji zamenika direktora u kompaniji KEMIS d.o.o. U okviru kompanije je Glavni menadžer i vođa projekta Sveobuhvatno upravljanje otpadom u kompaniji FIAT Automobili Srbija d.o.o. Takođe, vodila je međunarodni IPA projekat: Sakupljanje, transport i izvoz farmaceutskog otpada koji se godinama akumulirao u zdravstvenim ustanovama u Srbiji gde rukovodi projektima sanacije i zbrinjavanja otpada. Poseduje internacionalnu licencu za ADR sigurnosnog savetnika. Jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti upravljanja opasnim otpadom, kao i u organizaciji integralnog upravljanja otpadom.

© Forum Media d.o.o. | 2018